آلوچه خانوم

 


Monday, March 12, 2012

من را به نامِ کوچکم صدا بزنید


به دنبال این نوشته  و  این  و این   قدری از نام  و  نام‌خانوادگی‌ام می‌نویسم , یک وقت  تصور نکنید  خیلی توهم "خود وبلاگ‌نویس مهم بینی" دارم . در واقع  از این سوژه‌ی  به دست آمده جهت به روز کردن این‌جا استفاده می‌کنم .

اسم من آناهیتاست .متولد خاکِ پاکِ رشت . پدر و مادرم هم همان‌جا دنیا آمدند . اجداد پدرِ مادرم انگاری کاشی و مادر پدرم به جایی اطراف قزوین می‌رسند یک جایی به اسم کوزان , شاید هم من اشتباه می‌کنم , نمی‌دانم . پدربرزرگ پدری و مادربزرگ مادری به گیلان زمین وصل‌اند .
اسمم از کجا آمده؟ واقعن نمی‌دانم پیشنهاد کی بود , انگاری مادرم . مامان و بابا در دوران طفولیتِ رفاقتشان می‌خواستند اسم دخترشان را الهام و اسم پسرشان را امید بگذارند , حالا نمی‌دانم چرا فکر هر دو جنس را کرده‌اند.  آمار زاد و  ولد در خانواده‌ی پدری کمبود دختر و زیادبود پسر را نشان می‌داد. اما پسرانِ پدربزرگم همه دختر دار شدند و نام خانوادگی جفنگ ما از نسل پدربزرگم امتداد پیدا نخواهد کرد . من برای نسل‌های آینده خیلی خوشحالم .
هان اسمم , اصلن نمی‌دانم چه‌طور اسم الهام از صحنه‌ی روزگار محو شد ! من البته یک عمه دارم به این اسم اما سه سالی  از من کوچکتر است ... بعله همچین پدر بزرگی دارم . حالا هی در مورد مردان شهر من حرف های نامربوط بزنید .  داشتم می‌گفتم وقتی من دنیا آمدم عمه‌ام حتی در دست احداث هم نبودند .
گزینه‌ی بعدی رکسانا بوده انگاری , پدر بزرگ پدری در تلفظ آن دچار مشکل بودند ک را خ می‌گفتند.  نمی دانم چرا!  بعد  مادرم انگاری آناهیتا را از آستین‌شان بیرون آوردند به دل همه نشست یک‌هو .  من نوه‌ی اول دو خانواده بودم مهم بوده به دل همه‌شان بنشیند انگاری .  بابا می‌گوید پدربزرگم خیلی استقبال کرده و فرمودند آناهیتا به عنایت که اسم پدرم باشد نزدیک است یک جورهایی ! چه جوری را هیچ گاه نفهمیدم .

من اسمم را بی اندازه دوست دارم  هم خودش را هم خلاصه‌اش را هم پیشینه‌اش را . اگر بخواهم برایش حد تعریف کنم , باید بگویم اندازه‌ی ماه تولدم . این دوتا, اسم و ماه‌ام مایملکم هستند , هیچ کس نمی تواند از من بگیرد.  این‌قدر اسمم را دوست دارم که از خیر شنیدن " مامان " از جانب پسرک گذشتم از اول یادش دادم به اسم صدایم کنم .- همه اش این نیست البته از مادرانگی با اسم کوچک خوشم می‌آمد بچه که بودیم یک دوستی داشتیم مادرش را به اسم صدا می‌کرد خوشم می‌آمد -  باربد به من   گاهی آناهیتا , گاهی مامان و بیشتر  می‌گوید آنا , گاهی ازم می‌پرسند آیا ترک‌ایم که به من می‌گوید آنا ؟ انگاری آنا به ترکی مادر یا یک همچین چیزی می‌شود . هرچه که هست هر چه که نیست من مناسبات بین خودمان را دوست دارم . خودش در لحظه تصمیم می‌گیرد من آناهیتایم یا آنا یا مامان . مهم این است که در لحظه آنچه که مرا می‌نامد به احساس کلی‌اش از آن چه بین‌مان می‌گذرد مرتبط است .
کسی می‌گفت همه تو را به اسم صدا می‌زنند بگذار یک نفر بهت بگوید مامان !  خوش‌حالم که گول این را نخوردم . مادرها یک رازی را می‌دانند . مادرها خودشان در مواقع متعددی بچه را مامان صدا می‌زنند, می‌دانستید ؟  هیچ بچه‌ای هم نیست که به هر حال گاهی به مادرش مامان نگوید .
یکی دیگر  می‌گفت پس تکلیف احترام چه می‌شود وقتی بدون هیچ قیدی اسم‌ت را به زبان می‌آورد ؟ گفتم این صمیمیت می آورد , صمیمیت یک وقتی به احترام منجر می‌شود اما اینکه از احترام به صمیمیت برسی به عقل ناقص من بعید و دور  است .
هم کلاسی‌های دبیرستانم گاهی مرا آنی صدای می‌کنند حتی آن راهم دوست دارم . اسمم بعدها ذائقه‌ام را تغییر داد طوری که احساس میکنم اسامی دختری که با الف شروع شوند و به الف ختم شوند را  یک طور دیگر دوست دارم . حالا با الف شروع نشدند  خیلی مهم نیست اما اینکه با الف تمام شوند یک هو انگاری اسم را برایم بولد می‌کند بیشتر به چشمم می‌آید .


شهرت یا اسم خانوادگی یا فامیل  : اسم فامیلم را نمی نویسم اینجا , یک کوفت عربی مزخرف و سختی است که هیچ به آناهیتا نمی‌آید . خیلی بر احساس رضایت  از  بندگی وناچیز بودگی تاکید دارد.  به نظر من جفنگ است! می گویند وقت ثبت نام و فامیل پیشنهاد آقای ثبت احوال بوده, من این ایده را در بست می‌پذیرم چون در زادگاه من اصلن این همه احساس ارادت به حضرت باریتعالی یافت نمی‌شودکه کسی بخواهد همچین اسم فامیل مزخرفی را برای خاندانش انتخاب کند .  فکر می‌کنم طرف خیلی درگیر ثبت و نوشتن و این‌ها بود ذهنش هم همین‌طور کار می‌کرده این ترکیب مسخره را ساخته به نظرش قشنگ آمده خواسته به یکی  بقبولاند آن وقت مشنگ‌تر از احداد من پیدا نکرده  ... گفتم که یک کوفت عربی چرند است بی خیالش شوید.

اسم به نظر من مهم است . هفت پشت غریه که خبر زائیدنش می‌رسد همیشه اولین سوال من این است که اسم‌  بچه  چیست . اسامی خانواده‌ی کوچک خودم را دوست دارم یک الف داریم یک ب و یک فرجام که انتها و آخر هرچیزی‌ست .
موهبت است اینکه اسم‌ت را دوست داشته باشی من این موهبت را دارم .

 آلوچه خانوم | 10:37 PM 


Comments: Post a Comment


فید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 2014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
March 2015
April 2015
May 2015
June 2015
July 2015
August 2015
September 2015
October 2015
November 2015
December 2015
January 2016
February 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
July 2016
August 2016
September 2016
October 2016
November 2016
December 2016
January 2017
February 2017
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?