آلوچه خانوم

 


Tuesday, January 31, 2006

من خوبم يعنی درستشو بگم ما خوبيم . خيلی خوب! اينو می گم چون فکر می کنم پست قبلی آقای همخونه قدری نگرانتون کرده بود . مخصوصا اگه به پست آخر من ربطش میدادين در حالی که اصلا به هم ربطی هم نداشتند .

***
دیشب جشن سده بود . شب دهم بهمن ماه خورشیدی . 50 روز مونده به سال نو و در مجموع 100 شب و روز مونده تا نوروز . از طرفی از این روز تاگردآوری غله هم 100 روز باقی است همينطور روزی است که تعداد فرزندان کيومرث به 100 رسيد .
در تقویم کهن ايرانی سال رو به دو قسمت نامساوی تقسيم می کردند : سرد و گرم فصل گرم از اول فروردین تا تا آخر مهر و سرد از اول آبان تا پايان اسفند . روزد هم بهمن در واقع روزی است که صد روز از فصل سرد گذشته که گفته می شه در اين روز سرما به اوج خود می رسه - سال گذشته 9 روز بعدش اون برف خفن باريد - به عقيده ايرانيان در اين روز اهريمن بد کنش سرما را به شدت خود می رساند تا به آفريدگان اورمزد گزند برساند , و نيروی اورمزدی در اين روز آتش را برای مقابله باسرما آفريد.
اين روز رو ايرانيان با برافروختن آتش جشن می گرفتند که منشا اون برمی گردد به داستان پيداش آتش که فکر می کنم همتون می دونيدش :
بنا بر شاهنامه هوشنگ روزی برای شکار به صحرا رفت , ماری سر راه آنان پيداشده بود که هوشنگ سنگی به طرف او پرتا ب کرد که ظاهرا سنگ چخماق بوده و آتش پديد آمد . علت مقدس شمرده شدن آتش اين بوده که دو عامل متضاد د زندگی ايرانی روبروی هم قرار می گيرند اهريمن مار که مظهر و همريشه مرگ است و اهور ا مزدا برای مقابله با آن آتش رو آفريد به اين ترتيب آتش مقدس شمرده شد و هوشنگ به محض ديدن آن اورمزد را سپاس گفت. اين جشن قدمتش به ايران باستان بر می گرده مثل نوروز, مهرگان و ... اما امروزه فقط زرتشتيان اونو جشن می گيرند . تقويم ايران باستان رو که نگاه کنی و می بينی تقريبا تمام روزها خوش یمن فرض شده اند برای جشن و شکر گزاری به جز سيزدهم ماه البته سيردهم ماه تقويم قديم با سيزدهم ماههای تقويم شمسی برابر نيست کلا هر ماه سی روز داشته که هر روز از اين سی روز یک اسم ویژه داشتند , به اين ترتيب روز اول اردیبشهت تقويم قديم می شه سی یکم فروردين شمسی و اول خرداد ماه می شه سی ام ارديبهشت شمسی, همينطوری می ياد عقب و الی آخر . به اين ترتيب 12 ماه می شد 360 روز بعد 5 روز آخر سال هر کدوم يه اسم مخصوص خودشون داشتند . بخاطر همينه که مثلا روز مهرگان که مهر روز ( روز شانزدهم ) مهر ماه هستش با دهم مهر تقويم شمسی منطبق می شه ... نمی دونم اصلا اينها براتون جالب هست يا نه برای من که خيلی جالب بود, حالا اگه دوست داشتين بگين اسم سی روز ماه رو با مشخصاتش کم کم براتون می نويسم .

 آلوچه خانوم | 8:23 PM 


Comments: Post a Comment


فید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 2014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
March 2015
April 2015
May 2015
June 2015
July 2015
August 2015
September 2015
October 2015
November 2015
December 2015
January 2016
February 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
July 2016
August 2016
September 2016
October 2016
November 2016
December 2016
January 2017
February 2017
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?