آلوچه خانوم

 


Tuesday, March 06, 2007

می خواستم از 14 اسفند بنویسم که صفحه مون رو باز کردم و خبری که آلوچه خانوم گذاشته بود دیدم. دست و دلم دیگه نرفت برای نوشتن. هر چند این چند خط تنها هدیه امسال میشد به شریک این عشق قشنگ. پس فقط اولین آهنگ مشترکمون رو برات دوباره زمزمه می کنم رفیقم:
از...وقتی که دستای باد- قفس مرغ گرفتارو شکست.....تا....دل به دریا زد و رفت.
میدونی چند سال شد؟ یادته می گفتن شما یک سال هم دوام نمی یارید؟ یادته اون شب جشنواره 71 که از در عصر جدید تا میدون گلها رو پیاده رفتیم؟ هنوز خودمون هم باورمون نشده بود که قراره عشق رو همین نزدیکی پیدا کنیم. یادته چی می گفتیم؟ یادته کارت کنکور گرفتی و من و تو و یه گلدون سفالی از میدون ونک تا میدون آزادی پیاده اومدیم و باورمون نمی شد که اومدیم؟ یادته؟ پس جشن 14 اسفند باشه امشب. باشه؟ کی به کیه؟

***
با یکی داشتم بحث می کردم. می گفت ما همین جور داریم 50 سال 50 سال عقب می ریم. گفتم چرا این فکر رو می کنی؟ ما عقب نمی ریم. ما داریم برمی گردیم به جایی که لیاقتمونه و از چیزایی که داریم ولی لیاقتشو نداریم محروم می شیم. ما باید مثل افغانستان طالبان باشیم. همین برق و آپارتمان و تلفن و جاده هم بیخود و بی جهت نصیبمون شده، لیاقتشو نداریم. رانندگی مونو نگاه کن. یادمه خودمو واسه خاتمی جر می دادم و هر کی می گفت اینا همش بازیه جواب میدادم خاتمی 3 درصد از خواسته های منم باشه براش حاضرم مبارزه کنم. گرچه میدونم خیلی کمتر از آرزوهامه و خیلی متفاوت. اما ما حتی لیاقت همون خاتمی رو هم که شما می گین پروژه مشروعیته نداریم. کجای دنیا بزرگترین دزد اقتصادی به این راحتی آب میشه و میره تو زمین و به جاش آدمایی میرن تو زندون که کل حرفشون رو روی یه پلاکارد نوشتن و حتی شعار هم نمی دن؟ کجای دنیا متهم ردیف سوم پرونده 123 میلیاردی اختلاس اعدام میشه و متهم ردیف یک گم و گور میشه. آقای مرتضی رفیق دوست کجاست؟ مردم کجای دنیا این چیزها رو قبول میکنند و اعتراض نمی کنن؟ این فایل صوتی که میگه یک دختر دانش آموز با خرید وسایل از بازار در منزل انرژی هسته ای کشف کرده واقعا صدای رئیس جمهور ماست؟ مونتاژ نیست؟ انرژی هسته ای در منزل کشف شده؟ کی کشف شده؟ پس اون که 60 سال پیش تو هیروشیما ترکید اسمش بادمجون بود؟ کشف یعنی چی؟ اینیشتین چه کاره بود راستی؟

***
نسل سوخته رو داشت می ساخت. یکی از رفقا هم درگیر کار بود و گاهی آخر شبا میومد منزل ما. آقای کارگردان دوست ما رو می رسوند با همون پاترول کذایی. دو سه باری هم به تعارف اومد و چند دقیقه ای نشست. این قدر با هیجان و تعصب از فیلم هاش و عقایدش و بیانش دفاع می کرد که نمی شد خوشت نیاد. نمی شد باهاش بحث نکنی و سر به سرش نذاری. با همه سر دعوا داشت. حتی با خودش. این یعنی ایمان. ایمان به چیزی که شاید تو قبولش نداشته باشی. رسول ملا قلی پور دیگه نیست. به همین سادگی. رسول ملاقلی پور هنرمندی بی نظیری میشه . چون دیگه نیست. به همین تلخی.

 Farjam ‌ | 8:31 PM 


Comments: Post a Comment


دفترچه‌ی یادداشت‌های آلوچه خانوم و همخانه‌اشفید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 20014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?