آلوچه خانوم

 


Friday, November 16, 2007

1-دوست عزیز و با انصاف و با هوش:
وقتی به خودت حق می دهی بابت نوشته یک وبلاگ، یعنی یک صفحه شخصی و خصوصی که از قضای روزگار چند نفری هم خواننده دارد نهیب بزنی و مهار بزنی که چنین کن و چنان مکن، فکر نمی کنی اگر چیزی را خواندی و نفهمیدی، لزومی حتماً ندارد راهکار و دستورالعمل صادر کنی؟ این همه نوشته به تعداد گوینده لاالله الاالله که هر روز از حال خوب و بد و دل پیچه و و هم خوابگی و عشق و تنفرشان برای یکی دونفر می نویسند را می خوانی و نمی دانی حرف حسابشان چیست و دم نمی زنی. چطور تشخیص می دهی طرف صحبت من آلوچه خانوم است و برایش راه حل روانشناسی تجویز می کنی؟ من هم مثل همه وبلاگ نویس ها حرف شخصی دارم با آدمهایی خاص که شاید حتی سالی یک بار هم این صفحه را نمی بینند. فرض کن درد دل می کنم با خودم. واقعاً مطمئنی حرفم را فهمیده ای که برایش حکم هم صادر می کنی؟ اگر لازم است حرفی را که تو نمی فهمی من بابتش خفه شوم و اینجا ننویسم بگو که ننویسم و بگو لطفاً که کجا بنویسم. خیلی دور است شکرآب من و آلوچه خانوم را کسی ببیند و بفهمد عزیز من. مخاطب دلتنگی های من آناهیتا نیست. این را به عنوان درس اول داشته باش تا برسیم به بعدش. اگر اسم نمی برم و آدرس نمی دهم می خواهم خیر سرم آبرو داری کنم برای کسانی که دوست داشته ام و دارم و باور کن اگر بخواهم طوری بنویسم که کسی نفهمد واقعاً آن وقت کسی شاید نفهمد، حتی خودم. این یعنی که دارم خیلی زور می زنم که فهمیدنی بنویسم این جور وقتها.
2-تولدت مبارک صنم نازنینم. روی قول سال آینده ات حساب می کنم حسابی.
3-خاله ام را رسماً قر زده اند. ناز نفست مردی که شبیه بارانی. شاه ماهی به تورت افتاده.
4-بعضی وقتها حادثه ای زمان می برد تا زهرش را بریزد. جوان بروجردی که پنجاه و چند سال پیش جوانمرگ شد فکرش را هم نمی کرد دلیل فاصله ای باشد بین مادر و پسری. پسر جوان ملایری که پنجاه سال پیش از خانه پدرش طرد شد نمی دانست با پسرش تقاص این روزها را می دهد و می گیرد. پدر و مادر خودم را می گویم . دوباره قصه ساز نکنید. این روزها روزهای سختی است برایم. به همه شمایی که به سیخم می کشید و درس یادم می دهید که قدرشان را بدانم فقط می گویم. فارغ از همه خیمه شب بازی های این روزها فقط بدانید روی زمین کسی را پیدا نمی کنید که بیش از من دوستشان داشته باشد. حتی با همه این دلگیری که نمی توانم هنوز پنهانش کنم. اگر باز هم می خواهید مجری اخلاق در خانواده باشید بی آنکه نام پدر و مادرم را بدانید، فقط تکرار می کنم که اینجا یک دفترچه خاطرات مجازی است که کسی مجبور به خواندنش نیست. بگذارید و بگذرید.گاهی جواب می دهد.
5-ضمناً تولدم مبارک. یک روز بعد صنم نوبت من است هر سال. برای خودم دارم هدیه می سازم. یک فروند سی دی با عنوان " ترانه های ایرج جنتی عطایی" با صدای داریوش و ابی و گوگوش و عارف و بیژن مرتضوی و شکیلا و افشین و ... . مجموعه بی نظری دارد می شود. اگر کسی دوست دارد خبرم کند برایش می فرستم. البته که خانم لیلی خانم را خودم عقلم رسیده یک نسخه برایشان کنار بگذارم. اگر زنده ماندم ترانه های اردلان را هم اضافه می کنم. کمی کار سختی است جمع کردنشان کنار هم. اما شیرین است. راستی اگر خواستید و حوصله داشتید به جای تولدت مبارک لطف کنید و نظرتان را در مورد من، آقای همخانه یا همان فرجام بی رودربایستی بگویید. به شدت احتیاجش دارم. خداحافظ تا چند روز دیگر.

 Farjam ‌ | 12:22 AM 


Comments: Post a Comment


دفترچه‌ی یادداشت‌های آلوچه خانوم و همخانه‌اشفید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 20014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?