آلوچه خانوم

 


Monday, May 26, 2008

سگ کشی

آفتاب نزده شنبه راه میافتم توی جاده ای که دو ساعت تابم می دهد تا برسم سر کار. خواب و بیدار می روم و حواسم هست و نیست. کمربندی قم را رد می کنم که آن یک لحظه می رسد. از وسط جاده دو تا سگ می پرند زیر چرخ. سرعتم زیاد است و توی سرازیری پشت سرم خاوری چنان می آید که انگار قسم خورده اگر ترمز کنم صافم کند. اولی را رد می کنم و حیوان زبان بسته دوم را فقط می توانم بفرستم وسط ماشین تا زیر چرخ نرود و چپم نکند. یک لحظه خم می شود و چشمش به چشمم می افتد و صدای خورد شدنش سیم به مغزم می کشد. ثانیه بعد توی آینه عقب جسم بی جان قهوه ای رنگی وسط جاده دور خودش می چرخد و هنوز توی سرم چرخیدنش تمام نشده....

صد متر جلوتر شیب پل تمام می شود و میزنم کنار. جلوی ماشین له شده و پلاک افتاده. راه را برمی گردم و می گردم تا می رسم به جای تصادف. ماشین ها به سگ بی جان که می رسند چنان منحرف می شوند که هر لحظه می تواند خرد شدن دیگری پیش بیاید. می روم و حیوان را می کشم کنار. حالم خرابتر از آن است که به هم بخورد. راننده ای سرش را از شیشه می کند بیرون و به سگ اشاره می کند و بدون لبخند می گوید عکس بگیر. نمی فهمم این چه شوخی مسخره ایست. هر چه می گردم پلاک نیست. رادیاتور ماشین سوراخ شده و چیزی نمانده جوش بیاورد. می روم تا نزدیک ترین تعمیرگاه. به ایستگاه 110 خبر می دهم و می گویم پلاکم نیست. می فرمایند اشکالی ندارد! بروید بگردید پیدا کنید.

ماشین داخل تعمیرگاه مجاز است. آقای مجاز می پرسد بیمه بدنه ای؟ می گویم هستم. می گوید پس تا مامور بیمه نیاید دست نمی زنیم. میروم سراغ بیمه. ظاهراً آقایان مشکل گردن دارند سرشان بلند نمی شود. تا می آیم توضیح بدهم حرفم را می برند و حواله ام می دهند به میز بغل. میز به میز می روم تا می رسم به آقای رئیس. می فرمایند اصل و کپی سند و کارت و بیمه نامه و گواهینامه و کارت ملی و کروکی را بیاورید تا پرونده تشکیل دهیم. می پرسم کروکی از خودم یا سگ؟ می فرمایند از صحنه تصادف. می گویم از کی بگیرم. می فرمایند پلیس 110

زنگ می زنم به 110. می گویند به ما مربوط نیست . شماره راهنمایی و رانندگی را می دهند. زنگ می زنم و بعد از کلی توضیح می فرمایند فرمانده نیستند. بیایید پاسگاه وقتی آمدند صحبت کنید. می روم پاسگاه.
بیشتر از 5 ساعت است دور خودم می چرخم هنوز هیچ خبری نیست. دم در پاسگاه راهنمایی رانندگی منتظرم تا فرمانده بیاید. جناب سروان ها با قبض جریمه های خالی و دوربین های کنترل سرعت می آیند و کسی جواب سوالم را نمی دهد. به آقای پشت میز می گویم یک لیوان آب! دارم از تشنگی می میرم. آب را که می دهد کمی مهربان تر می شود. می گوید بی خود معطلی. می پرسم چرا؟ می گوید کروکی بدون ماشین که نمی کشند. می گویم ماشین تعمیرگاه است و تکان نمی خورد. می گوید با جرثقیل برش گردان کنار جاده و زنگ بزن. می گویم یعنی خودتان می گویید سرتان کلاه بگذارم؟... فرمانده بالاخره می آیند. می گویم با سگی تصادف کرده ام ماشینم خراب شده پلاکم گم شده و بیمه کروکی می خواهد. می فرمایند به من چه؟ می گویم الان چه کار کنم؟ می فرمایند صحنه را به هم زده ای. می گویم یعنی شما به عنوان فرمانده پلیس اعتقاد دارید در ساعت اوج رفت و آمد صبح در یک شریان جاده ای مملکت در بدترین نقطه وسط جاده بایستم تا شما بیایید و کروکی بکشید؟ اگر این کار را می کردم و وسط جاده له نمی شدم شما که می رسیدید جریمه ام نمی کردید؟ می فرمایند ما ماموریم و معذور. می گویم ظاهراً فقط معذورید و می روم.

بر می گردم بیمه ایران. به جناب رییس می گویم واقعاً همشهریان بی نظیری دارید. می گوید بی انصافی می کنید. می پرسم شما غیر از نمی دونم و چمیدونم به فتح نون و جیم، کار دیگری هم مگر بلدید؟ اصلا بیمه بدنه یعنی چه؟ فرقش با بیمه شخص ثالث چیست؟ دلداری می دهد و راهنماییم می کند که صحنه تصادف به هم خورده. یا باید بروی و از کلانتری گزارش تصادف را بگیری یا بروی دادگاه. می دانم در هیچ صورتی دادگاه نمی روم. راه می افتم به سمت کلانتری.

پاسگاه اول همان است که صبح گزارش کرده ام. جناب سرباز مرا یادش نیست. می پرسم دفتر ثبت وقایع ندارید. با نگاهشان می فرمایند به تو چه! می گویند کجا تصادف کردی. می گویم کمربندی. می گویند کمربندی مربوط به پاسگاه شیخ آباد است. می روم پاسگاه شیخ آباد. یک ساعت می ایستم تا کسی جواب بدهد. جناب سروان می پرسد کجای کمربندی بودی؟ می گویم بعد از پل دوم. می پرسند به کدام سمت؟ می گویم اراک. می فرمایند سمت تهران مربوط به ماست. آن سمت جزو کلانتری 13 است. می روم کلانتری 13. منحل شده و منتقل شده به 17 . می روم کلانتری 17 می گویند تا قبل از جاده مربوط به ماست. می روی کلانتری 25. زنگ می زنم به 25. می پرسد کجای جاده تصادف کرده ای؟ می گویم جنازه سگ کنار شیب پل است. می گوید به ما تا روی پل مربوط است! می گویم روی پل بودم. جنازه پرت شده توی شیب. می گویند محل حادثه جایی است که شواهد هستند . به کلانتری 10 زنگ بزن و قطع می کند. زنگ می زنم به کلانتری 10. می گویند حوزه استحفاظی ما نیست. می پرسم یعنی اگر در همین محل تصادف همسر من مویش از روسری بیرون بماند خیالم راحت باشد 30 منطقه انتظامی و بسیج و گشت ارشاد و امر به معروف و ارتش و یگان ویژه و نیروی هوایی و دریایی حمله نمی کنند؟ می خندد و می گوید انگار خیلی حالت خرابه.

برمی گردم اداره بیمه ایران. به آقای رییس می گویم لطف کنید پرونده را باطل کنید. خسارت نمی خواهم. می گویند: چرا؟ فقط نگاهش می کنم. می گوید ما مقصر نیستیم. باید به قانون عمل کنیم. می پرسم وقتی بیمه بدنه را صادر می کنید به ملت بدبخت می گویید اگر ماشینتان را توی پارکینگ خانه تان به دیوار بزنید هم باید زنگ بزنید افسر بیاید تا ما خسارت بدهیم؟ وقتی فرهنگ بیمه را تبلیغ می کنید یادآوری می کنید دستور دارید این قدر خسارت دیده را بدوانید تا فقط یکی بدتر و بد پیله تر از خودتان بتواند به جایی برسد؟ می گوید ما را ببخشید، ما به وظیفه عمل می کنیم. می گویم راست می گویی. شاید وظیفه من هم نوشتن باشد.

برمی گردم تعمیرگاه. آقای مجاز می گوید بالای 500 هزار تومن هزینه می شود. و من بدون کروکی یاد صدای بدون لبخندی می افتم که به سگ له شده اشاره می گرد و می گفت عکس بگیر!

 Unknown | 10:40 PM 


Comments: Post a Comment


فید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 2014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
March 2015
April 2015
May 2015
June 2015
July 2015
August 2015
September 2015
October 2015
November 2015
December 2015
January 2016
February 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
July 2016
August 2016
September 2016
October 2016
November 2016
December 2016
January 2017
February 2017
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?