آلوچه خانوم

 


Sunday, June 19, 2005

عدد ها رو کنار هم می ذارم . در نگاه اول جور در نمی ياد ... اين واقعيت داره ما متاسفانه فقط 4 ميليون نفر بوديم ... پس کو اون رای 20-22 ميليونی ؟ کجای کار اشکال داره ؟ يک سوال اساسی مطرح می شه . آيا تمام اون 20 ميليون نفر به اصلاحات رای داده بودند ؟ !! ....
رای اون هفت ميليون نفر هشت سال پيش, تقسيم شد بين احمدی نژاد و علی لاريجانی ( تعداد آراي علی لاريجانی هيجان انگيز تريين واقعه اون جمعه نحس بود ) ... بچه هايشان و رای اولی هايشان هم احتمالا قاليباف را پسنديده بودند ... خب تا اينجا قبول ...با منطقشون کاری ندارم . من دنبال رای های خودمون می گردم , بيست ميليون رای ديگر را ببينید چطور تقسيم شده ؟
- دو نفر در لباس روحانيت آرای زيادی را جمع کردند ! ... اين يعنی اعتبار اين کسوت در ناخودآگاه مردم . چيزی که شايدمردم خودشان هم هنوز به درستی از اون سر در نياورند. اينو از من باور کنيد ... آدمهايی با همچين باوری, رايشان خيلی تغيير می کرد اگر عمامه يکی از اين آقايان مشکی بود ...
- اتفاقا از همين دونفر يکی وعده ماهی 50000 تومان داده بود يعنی اصلا هيچ کاری نکردها! مدل لباس پوشيدنش رو عوض کرد خوب هم به خاطر داشت که مردم تحت تآثير وعده آب و برق مجانی حماسه ها آفريدند و اون يکی ديگه رو هميشه اينطور فرض کردند که می تونه بحران های اقتصادی و سياسی رو به جاهای قابل قبولی برسونه ...
- مردم با يک باور ناخوداگاه هميشه فکر کردند که يک بزرگتر, يک ريش سفيد می تونه مفيد تر باشه . مردم ما توی مشکلات خانوادگی شون هم وقتی با زنشون , شوهرشون , بچه شون , پدر و مادرشون دعواشون می شه بجای اينکه با هم صحبت کنند از ديگری می خوان که آشتی شون بده , اين توی تربيت ايرونی خيلی پررنگه باور کنيد
- باور کنيد منظور بدی ندارم ولی واقعا نمی فهمم چطور يک ميليون و خورده ای به مهر علیزاده اونطور که ايشون خودشون معرفی کرده بودند رای دادند ... اردبیلی ها ی محترم به دل نگيرند !! ...جدا عرض می کنم , من خيلی نگران شدم وقتی فهميدم در استان اردبيل ایشون نفر اول بودند .. من اگر جای وزير کشور باشم ستاد بحران تشکيل می دم تا به مردم استان اردبیل جيره هفتگی ماهی و ميگو برسونم شواهد نشون می ده کمبود فسفر بيداد می کنه .
- مابه تفاوت رای اولی های امسال را نسبت به 4 سال پيش با کسانی که به هر دليلی دوره گذشته رای دادند و اين دوره به هر دليلی تحريم يا بی تفاوتی رای ندادند را یر به یر در نظر می گيريم و به حساب تعداد آرایی که به هر حال اصلاحات از دست داد می گذاريم .
- می مانيم ما .... ما چهار ميليون نفر .... ما فقط 4 ميلیون نفريم که دغدغه اصلاحات داشتيم ... ما فقط 4 ميليون نفر بوديم که بعد از 8 سال هنوز برای ادامه اين جنگ نابرابر اعصاب و انرژی داشتیم چون فقط ما 4 ميليون نفر بوديم که به اصلاحات ايمان و اميد داشتيم و الآن که فکر می کنم می بينم 8 سال پيش ما احتمالا اندکی بيش از 4 ميليون نفر بود که با دغدغه اصلاحات به سيد محمد خاتمی رای داديم و بقيه احتمالا به روحانی ای شسته رفته با عمامه ای مشکی که ياد همه می انداخت سيد اولاد پيغمبر است و مورد حمايت کارگزاران بود و خيال همه را بابت مسائل اقتصادی راحت می کرد رای دادند ... محمد خاتمی فصل مشترک رای دهندگان بود , حالا خيلی بهتر می فهمم که 4 سال پيش به خوبی می دانسته که با سنگينی آرای 22 ميليونی بايد با همراهی تنها 4-5 ميليون نفر اصلاح طلب که بعد از 4 سال غر غرو هم شده بودند در اين آشفته بازار به شعارهای انتخاباتی اش جامه عمل بپوشاند که اونهمه برای ثبت نام ترديد داشت و دست آخر بغضش جلوی اون همه دوربين شکست ... و ما اصلاح طلب های غرغرو اهميت اين جمله رو نفهميديم که هر گامی به سمت موفقيت يک پيروزی است ... حالا اين عقب گرد رو چطوری می خواهيم جبران کنيم ؟ ...
آخرين خبر اينکه با رويت جمال بي مثال شهردار محترم خيلی از نمی گم تحريمی ها چون تحريمی ها برای تحريم شان علت داشتند خيلی از بی تفاوت که اگه ازشون بپرسی نمی دونن چرا رای ندادند دنبال شناسنامه هاشون می گردند تا جمعه آينده سردار سازندگی با خلق حماسه ای ديگر ... ای بابا! ... قسمت جديدی از SHARK TALE در حال ساخت است ...
کسی می دونه برای گرفتن گذرنامه چه مدارکی لازمه ؟!!!!!!!!!!!! اي ايران ... ای مرز پر گهر

آلوچه خانوم

 آلوچه خانوم | 12:58 PM 


Comments: Post a Comment


فید برای افزودن به ریدر


آلوچه‌خانوم روی وردپرس برای روز مبادا


عکس‌بازی


کتاب آلوچه‌خانوم


فرجام
آرشیو

October 2002
November 2002
December 2002
January 2003
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 20009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 20011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 20012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
September 2013
October 2013
November 2013
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014
July 2014
August 2014
September 2014
October 2014
November 2014
December 2014
January 2015
February 2015
March 2015
April 2015
May 2015
June 2015
July 2015
August 2015
September 2015
October 2015
November 2015
December 2015
January 2016
February 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
July 2016
August 2016
September 2016
October 2016
November 2016
December 2016
January 2017
February 2017
Subscribe to
Posts [Atom]


This page is powered by Blogger. Isn't yours?